20.09.2020 20:56:13

PHILATELIC SERVICE OF FINLAND LTD - HELLMAN AUCTIONS LTD

Första sidan | Objekt | Registrera | Logga in | Hjälp | Netshop | Nådendal | Contact | Kalender | Consigning
Top 30 bud | Top 20 värdefullaste | Resultat


Auktions regler och allmän information om auktionen

Välkommen till Philatelic Service of Finlands online auktion

Auktionens regler

Nedan går vi igenom auktionen steg för steg

1. Registrera dig som användare

Även fast du skulle ha deltagit tidigare i vår auktioner eller tillhör vår kundregister bör du registrera dig som användare i vår online auktion. Registrering ändrar inte din eventuella tidigare kundnummer, utan genom att registrera dig så skapar du din egen sida som du kan följa dina bud.


Registrering görs genom att trycka på ”Registrera” - knappen. Då öpnnas en formulär som du bör fylla i så noggrant som möjligt. Allt information hålls hemligt och ges inte till utomstående.

Betalningssätt

Till varje beställning tillsätts postavgift enligt Finska postens taxor samt en expeditionsavgift på 5 euro.

PostförskottGäller endast våra nya kunder som är bosatta i Finland. Vi skickar alltid första försändelsen med postförskott, efter det sker betalningen med räkning. Också äldre kunder kan betala med postförskott om då så önskar.

Förhandsbetalning på vårt kontoÄr ett bra alternativ åt nya kunder, på det sättet sparar man postförskotts - avgiften som är 3,80€. Det här är ett bra alternativ även för utländska kunder. Förhandsbetalning på vårt konto sker så att vi skickar först en räkning och när den är betalt så skickar vi objekt.

Hämtning från vår affärOm du bor nära eller är på besök i Åbo kan du hämta objekt från vår affär. På det sättet sparar du postavgiften. Nya kunder kan också hämta sina objekt, men då måste dom betalas vid hämtningen.

RäkningRäkningen är den vanligaste betalningsättet. Alla kunder (utom nya) får sina inköp postade medföljande en räkning, om inte annat har kommit överens. Betalningstiden är 7 dagar. Du får inköpen med räkning fast du inte skulle minnas ditt kundnummer vi har dom alla sparade.

Obs! Du kan när som helst ändra din information som du har fyllt i detta formulär i din egen sida. Du behöver t.ex. inte anmäla skilt adressförändring till oss, det räcker att du gör det på din egen sida.

När du har fyllt i alla fälten och valt det mest lämpliga betalningssättet, tryck på OK - knappen. Du kan logga in genast efter att du har fått bekräftelse om din registrering. Tryck på ”Logga in” - och mata in din e-post och lösenord som du gav vid registreringen. I fortsättningen behöver du endast fylla dom här två fält för att delta i auktionen.

2. Objekt

Tryck på ”Objekt”. Här kan du se på alla objekt som är med i auktionen. Du kan välja vilken område vars objekt du vill se på (t.ex. Aunus). När du klickar på ”Aunus” öppnas en lista över alla Aunus frimärken, försändelser och samlingar som finns i auktionen. När du hittar en objekt som intresserar dig, tryck på bilden av objekten i frågan eller ”bjud” - knappen. Då öppnas en ny ruta var du kan se mera information om objekten och en större bild. Under vissa bilder finns det linkar till mera bilder.

Du kan också bläddra objekt med hjälp av sök funktionen. Du kan söka objekt med hjälp av katalognummer om du vet vilken nummer objekten har som du vill se på. Du kan också använda sökord, om du t.ex. skriver in ordet Tampere så visas alla objekt som innehåller ordet Tampere i sin beskrivning. Om du skriver i sök fältet Tampere* så får du i sökresultatet alla objekt som har ord som börjar med Tampere. Sök ordet måste vara minst fyra tecken lång.


I objekt rutan ser du också andra till högsta budet. Om det är 0.00 EUR, betyder det att objekten har inga, eller max ett bud. Om andra till högsta budet är t.ex. 150 EUR, har någon bjudit över 150 euro för det. Det högsta budet kan ej ses. Om du nu ger t.ex. ett bud på 170 euro, kan du granska om du har högsta budet från din egen sida eller genom att återgå till objektens egen sida. Om andra till högsta budet är nu 170 EUR räckte inte ditt bud till, någon har bjudit mera. Om andra till högsta budet är t.ex. 160 EUR, är din 170 euros bud högsta.

3. Budgivning

Skriv in i ”Bjud” fältet priset som du vill bjuda och tryck på skicka knappen. Buden bör ges med 50 cents noggrannhet. Budet registreras omedelbart, och du kan fortsätta att bjuda på andra objekt. Du kan höja på dina egna bud utan att det inverkar på andra till högsta budet.

4. Dina egna sidor.


Efter att du har registrerat dig, så får till tillgång till din egen sida i auktionen var du kan behändigt följa utvecklingen av dina bud. Därifrån ser du i vilka objekt du har det högsta budet och i vilka räckte inte ditt bud till.


Om du ser på din sida att det finns objekt var ditt bud inte räckte till, så är det enkelt att höja dina bud, om du så önskar. Det gör du genom att trycka på ”Bjud” - knappen varifrån du slipper tillbaka till objektets egen sida var du kan höja på ditt bud. Du kan nu granska från ditt egen sida om du har det högsta budet.

Du har som standard inställning att du får jämt en e-post om någon bjuder över ditt bud. Du får automatisk en e-post var du ser objektets nummer och ditt bud. 30 minuter före auktionen avslutas skickas inte mera meddelanden, tjänsten stängs av automatisk. Om du inte vill ha tjänsten i bruk kan du stänga den från din egen sida.

Bud kan också faxas,ringas, postas eller skickas med e-post.

5. Auktionens avslutningoch sista minutens bud (Only in online-auctions)

Auktionen avslutas så somanmälts på förhand. Undantag görs av sk sista minutens bud. Om fem minuter hargått sedan någon har bjudit på ett objekt stängs det när auktionen avslutas.Alla objekt som har fått bud inom den senaste fem minuter hålls öppna, även omauktionen i övrigt har avslutat.

Objektens tilläggstidfungerar på så att först ökas objektens öppethållnings tid med fem minuter. Omdet kommer in flera bud inom under fem minuts tilläggstid förlängs denytterligare med fyra minuter. Om det ännu kommer in bud inom fyra minuterförlängs budgivningen för objekten med tre minuter. Så här fortsätter men tillsman förlänger budgivningen med en minut tills det inte har kommit några bud påen minut. Då avslutas auktioneringen av objektet.

När auktionen avslutas,anmäls det på första sidan, där finns också en lista över dom objekt som ännuär med i budgivningen. När alla objekt är avslutade ser du från din egen sidaen lista över dom objekt som du har vunnit.

Exempel: Auktionen avslutas12:00, du lämnar in ett bud 11:52. Budet registreras och du kan själv följa medhur auktionen utvecklas från din egen sida. Minns att sidorna uppdateras inteautomatisk, utan du måste uppdaterad dom själv, t.ex. med att byta sida ellertrycka på F5 - tangenten. Klockan 11:58 gör någon annan ett bud till ett objektsom du hade högsta budet. Då förlängs budgivnings tid till 12:05. Om du eller någonannan bjuder på detta objekt t.ex. 12:03 förlängs tiden ytterligare med fyraminuter. Alltså fortsätter budgivningen åtminstone till 12:09. Tiden förlängspå ovannämnda sättet med en minut tills objektens tilläggstid är en minut.Efter det så blir inte tiden kortare utan tiden förlängs alltid med en minuttills inga nya bud har givits och objektet stängs.

När auktionen har avslutatsoch sista minutens budgivning pågår, kommer det upp på auktionens första sidaen lista över osålda objekt. Dom objekten kan köpas till startpris (+ provisionoch eventuella utgifter, se auktionens regler).

När alla objekt haravslutats hittar du även en resultatlista över sålda objekt.Information till försäljare

Philatelic Service of Finland Ltd, Noutokatu 3, 21100 Naantali, Finland.
Tel. +358-2-2547200, myynti@filateliapalvelu.com


0.1083598136901970